19.gs. dekoratīvā krāsojuma restaurācija

19.gs. dekoratīvā krāsojuma restaurācija

2020.gada nogalē Oleru muižas dienvidu telpā Nr.6. ir veikta 1830.gada dekoratīvās joslas konservācija, restaurācija un rekonstrukcija.

 

Nelielajā telpā ir saglabājušies dažādu laika posmu oriģinālie sienas dekoratīvā krāsojuma fragmenti. Kā patīkams pārsteigums bija 2010.gada ēkas arhitektoniski mākslinieciskā izpētē, ko veica K.Veinberga un J.Zviedrāns, uzietais 19.gs. dekoratīvā krāsojuma fragments - ornamentāla josla trafareta tehnikā ar piegleznojumiem - stīgu un puķu lapām. 1830.gados , sienas visā augstumā krāsotas dzeltenas ar tumši brūnu uzšļakstījumu.

 

Restaurācijas darbus veica restaurācijas speciālistes Natālija Jātniece un Irbe Grīnberga.

Darbi veikti ar Valsts kultūrkapitāla fonda kultūras mantojuma programmas finansiālu atbalstu.