Oleru muiža 1920 - 1989

*

 

 

Pēc agrārās reformas (1920.), Valsts zemes fondā ieskaitīja Oleru muižas zemes līdz ar divām tās pusmuižām, kopējo platībā - 872 hektārus. Tos sadalīja 77 vienībās, bet pašā muižas ēkā ierīkoja 4. kl. skolu (no1922.). Skola te darbojās arī padomju režīma gados (līdz 1962.), pēc tam pārprofilēta par palīgskolu atpalikušajiem bērniem (līdz 70. gadu vidum). 

 

Attēlā - Jeru pagasta Oleru I pakāpes pamatskola ap ~ 1950.g.