PROJEKTS · · · TRADICIONĀLĀS VĒRTĪBAS UN JAUNAS PRASMES SABIEDRĪBAS ILGTSPĒJĪGAI ATTĪSTĪBAI·

PROJEKTS · · · TRADICIONĀLĀS VĒRTĪBAS UN JAUNAS PRASMES SABIEDRĪBAS ILGTSPĒJĪGAI ATTĪSTĪBAI·

Biedrība „Oleru muiža” sadarbībā ar Rūjienas novada pašvaldības Multifunkcionālo jaunatnes iniciatīvu centru, biedrību „Mazsalacas attīstības projekti”, biedrību „Rūjienas novada ģimenes atbalsta centrs „Vārpiņa””,Camphill ciematu „Rožkalni” un Norvēģijas Camphill ciematu organizāciju realizējusi Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas finansiāli atbalstītu projektu «Tradicionālās vērtības un jaunas prasmes – sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai»(Nr.2012.EEZ/PP/1/MEC/173). 

 

Projekta realizācijas laikā no 2014.gada janvāra līdz 2015.gada februārim ir notikuši semināri, meistardarbnīcas,pieredzes braucieni un gadskārtu svinību pasākumi Rūjienas, Mazsalacas un Burtnieku novados.Paralēli tam tika organizētikursi angļu valodas apmācībā undatoranimācijā. Tāpat notikaatbalsta pasākumi vecākiem bērnu audzināšanas prasmju veicināšanā, tradīciju un arodu apzināšanā. Aktivitāšu kopums liekas daudzkrāsains, bet projekta būtība pavisam vienkārša: par izglītības nozīmīgumu, dzīves pamatvērtībām un mūsu prasmēm, kuras nododam nākamajām paaudzēm.

 

Visplašāko atbalstu guva nodarbības, kuras veltītas veselīgam dzīvesveidam, dārzkopībai un angļu valodai. Savukārt jaunieši radīja stāstošas animācijas īsfilmas, darbojās karjeras izaugsmes nodarbībās, praktizējās brīvprātīgajā darbā un pārsteidza sevi dejojot latvju dančus Ilgas Reiznieces vadībā.

 

Projekta gadu noslēdza Latvijas Universitātes profesora etnomuzikoloģijā Valda Muktupāvela muzikālā lekcija «Tik parastie, bet noslēpumainie skaņu rīki Latvijā.» Pārfrāzējot lekcijas nosaukumu, par projektuvarētu teikt, ka no jauna atklājot piemirstāszināšanas un prasmes, ļaujoties jauniem izaicinājumiem, mēs visi kopā stiprinājām ģimenes tradīcijas īpašajā pierobežas mazpilsētu vidē.

 

 

 

 

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija, Latvijas valsts un Rūjienas novada pašvaldība. Par publikācijas saturu atbild biedrība „Oleru muiža”.

www.sif.lv www.eeagrants.lv  www.eeagrants.org 

  

 

Projekta ietvaros animācijas un videomontāžas datoranimācijas apmācību kursa nobeigumā Mazsalacas vidusskolas datorcentrā čakli darbojās Mazsalacas skolēni, kuri veidoja stop-motion animācijas filmiņas aplikācijas tehnikā. Šīm nodarbībām pasniedzēja deva konkrētu ievirzi, pieskaņojot tās projekta tematikai — tradicionālas vērības un jaunas prasmes. Proti, tapa animācijas par vietējo mākslinieku kokgriezēju V. Hirti.

 

Karjeras izaugsmes nodarbības.

 

Angļu valodas apmācību nodarbības.                         

    

 

Latvju danču vakars.

 

Zāļu sievas mācības – zaļās receptes.

 

Dārzkopības darbnīcas Camphill ciematā.

 

Celaiņu izgatavošanas darbnīca.

 

Veselīga ēdiena pagatavošanas nodarbības.

 

Valda Muktupāvela muzikālā lekcija.