Projekts

Projekts "Oleru muižas 19.gs. ainavu dārzs"

Biedrība “Oleru muiža” no 2020.gada septembra līdz decembrim realizējusi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu „Oleru muižas 19.gs. ainavu dārzs” (Nr.20-09-AL29-A019.2101-000001). Projekts  realizēts LEADER pieejas "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātē „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.

Projekta mērķis ir attīstīt un dažādot Oleru muižas dārza piedāvājumu, lai veicinātu vietējās teritorijas attītību.

 

Visi interesenti laipni aicināti sekot "Oleru muižai" sociālajos mēdijos Facebook un Instagram, lai laicīgi iepazītu dārza piedāvājumu 2021.gada pavasarī.