PROJEKTS · · · TRADICIONĀLĀS VĒRTĪBAS UN JAUNAS PRASMES SABIEDRĪBAS ILGTSPĒJĪGAI ATTĪSTĪBAI·

PROJEKTS · · · TRADICIONĀLĀS VĒRTĪBAS UN JAUNAS PRASMES SABIEDRĪBAS ILGTSPĒJĪGAI ATTĪSTĪBAI·

Biedrība „Oleru muiža” sadarbībā ar Rūjienas novada pašvaldības Multifunkcionālo jaunatnes iniciatīvu centru, biedrību „Mazsalacas attīstības projekti”, biedrību „Rūjienas novada ģimenes atbalsta centrs „Vārpiņa””, Camphill ciematu „Rožkalni” un Norvēģijas Camphill ciematu organizāciju realizējusi Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas finansiāli atbalstītu projektu «Tradicionālās vērtības un jaunas prasmes – sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai». (Nr.2012.EEZ/PP/1/MEC/173)

 

«Tradicionālās vērtības un jaunas prasmes – sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai» (Nr.2012.EEZ/PP/1/MEC/173)

Projekts

Projekts "Dārza Pērles"

Ar 2018.gada 1.maiju tiek uzsākts jauns Igaunijas - Latvijas pārrobežu projekts "Dārza Pērles". 

 

Apvienojot vairāk kā 50 brīnišķīgus dārzus un parkus gan Latvijā, gan arī Igaunijā, tiks izveidots jauns tūrisma produkts – „Dārza Pērles”. Projekta „Dārza Pērles” iecere ir izveidot kopīgu dārza tūrisma maršrutu, sniedzot nepieciešamos pakalpojumus. Veiksmīgai „Dārza Pērļu” realizācijai un maršruta identitātes izveidošanai, dārzos un parkos tiks veiktas neliela mēroga investīcijas, maršruta popularizēšanas pasākumi,  kā arī „Dārza Pērļu” vadītājiem tiks rīkotas apmācības.