Projekts

Projekts "Dārza Pērles"

Ar 2018.gada 1.maiju tika uzsākts jauns Igaunijas - Latvijas pārrobežu projekts "Dārza Pērles". 

 

Apvienojot vairāk kā 80 brīnišķīgus dārzus un parkus gan Latvijā, gan arī Igaunijā, tiek izveidots jauns tūrisma produkts – „Dārza Pērles”. Projekta „Dārza Pērles” iecere ir izveidot kopīgu dārza tūrisma maršrutu, sniedzot nepieciešamos pakalpojumus. Veiksmīgai „Dārza Pērļu” realizācijai un maršruta identitātes izveidošanai, dārzos un parkos tiek veiktas neliela mēroga investīcijas, maršruta popularizēšanas pasākumi,  kā arī „Dārza Pērļu” vadītājiem tiek rīkotas apmācības.

 

Tiekamies dārzos!!!  https://www.gardenpearls.eu.

 

PROJEKTS · · · TRADICIONĀLĀS VĒRTĪBAS UN JAUNAS PRASMES SABIEDRĪBAS ILGTSPĒJĪGAI ATTĪSTĪBAI·

PROJEKTS · · · TRADICIONĀLĀS VĒRTĪBAS UN JAUNAS PRASMES SABIEDRĪBAS ILGTSPĒJĪGAI ATTĪSTĪBAI·

Biedrība „Oleru muiža” sadarbībā ar Rūjienas novada pašvaldības Multifunkcionālo jaunatnes iniciatīvu centru, biedrību „Mazsalacas attīstības projekti”, biedrību „Rūjienas novada ģimenes atbalsta centrs „Vārpiņa””, Camphill ciematu „Rožkalni” un Norvēģijas Camphill ciematu organizāciju realizējusi Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas finansiāli atbalstītu projektu «Tradicionālās vērtības un jaunas prasmes – sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai». (Nr.2012.EEZ/PP/1/MEC/173)

 

«Tradicionālās vērtības un jaunas prasmes – sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai» (Nr.2012.EEZ/PP/1/MEC/173)

Projekts

Projekts "Oleru muižas 19.gs. ainavu dārzs"

Biedrība “Oleru muiža” no 2020.gada septembra līdz decembrim realizējusi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu „Oleru muižas 19.gs. ainavu dārzs” (Nr.20-09-AL29-A019.2101-000001). Projekts  realizēts LEADER pieejas "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātē „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.

Projekta mērķis ir attīstīt un dažādot Oleru muižas dārza piedāvājumu, lai veicinātu vietējās teritorijas attītību.

 

Visi interesenti laipni aicināti sekot "Oleru muižai" sociālajos mēdijos Facebook un Instagram, lai laicīgi iepazītu dārza piedāvājumu 2021.gada pavasarī.