Pieejamības uzlabošana -nosēdakas un sanitārā mezgla izbūve Oleru muižā

Pieejamības uzlabošana -nosēdakas un sanitārā mezgla izbūve Oleru muižā

Oleru muižas Kungu mājā tapis atsevišķs sanitārais mezgls un veikti bioloģiskās nosēdakas izbūves darbi. Projektā par prioritāti tika uzskatīta vēlme saglabāt vēsturisko gaisotni telpai ar tik skaidri redzamu funkciju.  

Ar paveiktajiem darbiem varēs iepazīties biedrības “Oleru muiža” sabiedrisko pasākumu apmeklētāji. Visi interesenti laipni aicināti sekot "Oleru muižai" sociālajos mēdijos Facebook, Instagram un www.olerumuiza.lv, lai laicīgi uzzinātu kultūras aktivitāšu programmu 2021.gadam.

 

Projekts „Pieejamības uzlabošana - nosēdakas un sanitārā mezgla izbūve Oleru muižā” (Nr. 19-09-AL29-A019.2201-000001) realizēts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam LEADER apakšpasākuma: 19.2 „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2 „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un Lauku partnerības "No Salacas līdz Rūjai”  ietvaros.

Leader programmai paralēli realizēts saistītais Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes "Kultūras pieminekļu izpētes, restaurācijas un glābšanas programmas" projekts “Krāsns atjaunošana telpu mikroklimata uzlabošanai Oleru muižas sienu gleznojumu saglabāšanai” (Nr.GP-FL-250).