Projekts

Projekts "Dārza Pērles"

Ar 2018.gada 1.maiju tiek uzsākts jauns Igaunijas - Latvijas pārrobežu projekts "Dārza Pērles". 

 

Apvienojot vairāk kā 50 brīnišķīgus dārzus un parkus gan Latvijā, gan arī Igaunijā, tiks izveidots jauns tūrisma produkts – „Dārza Pērles”. Projekta „Dārza Pērles” iecere ir izveidot kopīgu dārza tūrisma maršrutu, sniedzot nepieciešamos pakalpojumus. Veiksmīgai „Dārza Pērļu” realizācijai un maršruta identitātes izveidošanai, dārzos un parkos tiks veiktas neliela mēroga investīcijas, maršruta popularizēšanas pasākumi,  kā arī „Dārza Pērļu” vadītājiem tiks rīkotas apmācības.

 

Projekts „Oleru muižas sabiedriskās dzīves pieejamības un izmantošanas veicināšana”

Projekts „Oleru muižas sabiedriskās dzīves pieejamības un izmantošanas veicināšana”

Biedrība “Oleru muiža” no 2016.gada novembra līdz 2018.gada oktobrim realizējusi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu „Oleru muižas sabiedriskās dzīves pieejamības un izmantošanas veicināšana” (Nr.16-09-AL29-A019.2201-000009). Projekts  realizēts LEADER pieejas "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.

Projekta mērķis - Veicināt Oleru muižas publisku pieejamību un izmantošanu sabiedriskajā dzīvē un kultūrvēsturiskā mantojuma ilgtspējīgu attīstību, lai radītu pievilcīgu un harmonisku vidi lauku teritorijā.

Projekta ietvaros tiks veikta Oleru muižas kungu ēkas ieejas mezglu rekonstrukcija un zāles restaurācija.

 

Visi interesenti laipni aicināti iepazīties ar paveikto restaurācijas darbu biedrības "Oleru muiža" realizēto kultūras pasākumu ietvaros vai piesakot apmeklējumu.

 

PROJEKTS · · · Oleru muižas kungu mājas 18.gadsimta grīdas restaurācja PROJEKTS · · · Oleru muižas kungu mājas 18.gadsimta grīdas restaurācja

PROJEKTS · · · Oleru muižas kungu mājas 18.gadsimta grīdas restaurācja

2018.gada nogalē Oleru muižas ziemeļu telpā Nr.14. ir veikta 18.gadsimta grīdas restaurācja. Nelielajā telpā ir saglabājušies dažādu laika posmu oriģinālie sienas dekoratīvā krāsojuma fragmenti.

Veicot grīdas restaurāciju, demontētie grīdas dēļi ir mehāniski notīrīti – tīrot virspusi izmantotas neilona birstes, apakšpuse un sāni tīrīta ar tērauda birstēm. Trupējušās vietas ir izcirstas ar galdnieka kaltiem.

Bojātās vietas virspusē ir protezētas ar atbilstoša vecuma priedes kokmateriālu un pieēvelētas ar rokas ēveli.

Trūkstošajā 2.6 m2 apjomā ir izgatavoti jauni 26 cm plati priedes grīdas dēļi. Pirms uzstādīšanas šo dēļu virspuse ir pārēvelēta ar rokas ēveli, lai virsmu tuvinātu vēsturisko dēļu virsmas faktūrai.

Grīdas lāgām ir izmantots zāģēts kokmateriāls. Pirms uzstādīšanas lāgas ir apstrādātas ar antiseptiķi. Vietās, kur lāgas saduras ar mūrētiem stabiņiem, ir paklāta jumta pape un pašas lāgas apstrādātas ar koka darvu. Grīdas dēļi ir pienagloti pie lāgām ar kalēja kaltām tērauda naglām (9-11cm garas).

Grīdas restaurācijai ir izmantoti oriģinālie telpas 18.gs dēļi un protezēšanai Oleru muižas kungu ēkas apkopotie citu telpu 19.gs dēļi.

 

 

VKKF projekts - Oleru muižas kungu mājas grīdas restaurācija