PROJEKTS · · · Oleru muižas kungu mājas durvju restaurācija

PROJEKTS · · · Oleru muižas kungu mājas durvju restaurācija

Projekta mērķis ir izmantojot tradicionālās būvniecības metodes veikt Oleru muižas kungu ēkas divu divviru anfilādes durvju ar dekoratīvu masīvkoka portālu restaurāciju, lai sekmētu ēkas pakāpenisku iekštelpu restaurāciju un drīzāku plašāku publisku pieejamību un veicinātu sabiedrības izpratni par kultūras mantojuma saglabāšanas nozīmi. 

Vēsturiskās durvis ir apmierinošā stāvoklī - saglabājušās oriģinālās koka rāmja konstrukcijas (nepieciešama protezēšana) un daļa pildiņi. Frēzētās profillīstes ir ar mehāniskiem bojājumiem, bojājumiem no ugunsgrēka un daļēji zudušas. Daļēji saglabājies koka dekoratīvais portāls.

Restaurējot Oleru muižas durvis tiks popularizētas tradicionālās būvniecības metodes un materiāli, piemēram, koka detaļu protezēšana ar atbilstoša vecuma kokmateriālu, apdare ar lineļļas krāsu, u.c.