Dārza pērles ikvienam (Garden Pearls II/ Garden Pearls for all)

Dārza pērles ikvienam (Garden Pearls II/ Garden Pearls for all)

Projekta nr.: EE-LV00038

Īstenošanas periods: 2023. gada 1.novembris – 2026. gada 31.oktobris

 

Partneri Latvijā:
Valmieras novada pašvaldība
Biedrība “Vidzemes tūrisma asociācija” – vadošais partneris
Madonas novada pašvaldība
Gulbene novada pašvaldība
Smiltenes novada pašvaldība
Rīgas plānošanas reģions
Kurzemes plānošanas reģions
Pašvaldības aģentūra “Cēsu novada tūrisma attīstības aģentūra”
Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis-Turaidas muzejrezervāts
Biedrība “Dārza pērles”
Biedrība “OLERU MUIŽA”
Bīriņu pils kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas biedrība
 

Partneri Igaunijā:
University of Tartu
Estonian Rural Tourism
Pärnu City Government
Viljandi Municipality
Foundation Tõstamaa Manor
Municipal Agency “Cesu Municipality Tourism Development Agency”

 

Projekta plānotās kopējās izmaksas 1 155 991 EUR,
t.sk.:     
Biedrības "Oleru muiža", kā projekta partnera kopējās attiecināmās izmaksas    37 440 EUR      
no kurām:                     
finanšu instrumenta finansējums     29 952 EUR,                     
Biedrības "Oleru muiža"  finansējums   3 744 EUR                    
valsts budžeta līdzfinansējums  3 744 EUR

 

Projekta mērķis - veicināt ilgtspējīgu tūrismu Igaunijas-Latvijas pierobežas zonā, attīstot cilvēkiem ar invaliditāti, ierobežotām pārvietošanās spējām vai citām īpašām vajadzībām (ģimenes, vecāka gadagājuma cilvēki) pieejamu dārzu, parku un dabas vietu tīklu.

 

Sagaidāmie projekta rezultāti Oleru muižā - tūristu skaita pieaugums, t.sk. Valmieras novada muižu parkos. Oleru muižā iekārtota atpūtas vieta, kas piemērota vecāka gadagājuma cilvēkiem,  aktualizēta dārza tūrisma piedāvājums mājas lapā Garden Pearls, sagatavotas vadlīnijas dārzu tūrismā iesaistītajiem, notikusi zināšanu apmaiņa starp dārzu tūrismā un projektā iesaistītajiem.

 

https://estlat.eu/en