Dārza pērles ikvienam (Garden Pearls II/ Garden Pearls for all)

Dārza pērles ikvienam (Garden Pearls II/ Garden Pearls for all)

Projekta mērķis - veicināt ilgtspējīgu tūrismu Igaunijas-Latvijas pierobežas zonā, attīstot cilvēkiem ar invaliditāti, ierobežotām pārvietošanās spējām vai citām īpašām vajadzībām (ģimenes, vecāka gadagājuma cilvēki) pieejamu dārzu, parku un dabas vietu tīklu.

 

Sagaidāmie projekta rezultāti Oleru muižā - tūristu skaita pieaugums, t.sk. Valmieras novada muižu parkos. Oleru muižā iekārtota atpūtas vieta, kas piemērota vecāka gadagājuma cilvēkiem,  aktualizēta dārza tūrisma piedāvājums mājas lapā Garden Pearls, sagatavotas vadlīnijas dārzu tūrismā iesaistītajiem, notikusi zināšanu apmaiņa starp dārzu tūrismā un projektā iesaistītajiem.

Oleru muižas Kungu mājas kāpņu restaurācija

Oleru muižas Kungu mājas kāpņu restaurācija

Pēc 2000.gada ugunsgrēka, Oleru muižas kungu ēkā ir veikti mērķtiecīgi sakopšanas darbi. Oleru muiža, saglabājušās vēsturiskās būvdetaļas, ir apkopojusi un laika gaitā jēgpilni restaurējusi. Tas attiecas arī uz Oleru muižas Kungu ēkas kāpnēm, kas pakāpeniski tiek atjaunotas sadarbībā ar Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējumu.

Darbu veikšanai tiek izmantots atgūts materiāls gan Oleru muižā, gan 19.gs sākuma attēlā redzamās kāpņu margas no Vidzemes reģiona un 19.gs meistarīgi radītais dekoratīvais kāpņu gals.

Visu restaurācijas kārtu rezultātā vēsturiskajām kāpnēm tiks dota “otra dzīvība” un tā atgriezīsies Latvijas kultūrainavā.

 

Projekta reallizāciju atbalsta atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds.

 

Attēlā: 19.gs sākuma dekoratīvās kāpņu margas

Projekts

Projekts "Oleru muižas kultūras pakalpojumu pieejamības uzlabošana"

Biedrība “Oleru muiža” no 2022.gada septembra līdz 2023.gada decembrim realizējusi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu „Oleru muižas kultūras pakalpojumu pieejamības uzlabošana” (Nr.22-09-AL29-A019.2201-000005). Projekts  realizēts LEADER pieejas "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātē  „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” 5.2.1. “vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošanai, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību”. Projekta ietvaros veikta trīs vēsturisko krāšņu restaurācija Oleru muižas Kungu ēkā un ““Taradicionālās un vēsturiskās būvniecības informācijas punkta” iekārtošana vienā no telpām.

Projekta mērķis - restaurējot vēsturiskās krāsnis Oleru muižas kungu ēkā, veicināt kultūrvēsturiskā mantojuma ilgtspējīgu attīstību un Oleru muižas publisku pieejamību un izmantošanu sabiedriskajā dzīvē, it īpaši akcentējot kultūras pasākumu un izglītojošo meistardarbnīcu norisi, lai radītu pievilcīgu un harmonisku vidi lauku teritorijā.

 

Visi interesenti laipni aicināti sekot "Oleru muižai" sociālajos mēdijos Facebook un Instagram, lai laicīgi iepazītu Oleru muižas izglītojošo kultūras pasākumu piedāvājumu 2024.gadā.

Pieejamības uzlabošana -nosēdakas un sanitārā mezgla izbūve Oleru muižā

Pieejamības uzlabošana -nosēdakas un sanitārā mezgla izbūve Oleru muižā

Oleru muižas Kungu mājā tapis atsevišķs sanitārais mezgls un veikti bioloģiskās nosēdakas izbūves darbi. Projektā par prioritāti tika uzskatīta vēlme saglabāt vēsturisko gaisotni telpai ar tik skaidri redzamu funkciju.  

Ar paveiktajiem darbiem varēs iepazīties biedrības “Oleru muiža” sabiedrisko pasākumu apmeklētāji. Visi interesenti laipni aicināti sekot "Oleru muižai" sociālajos mēdijos Facebook, Instagram un www.olerumuiza.lv, lai laicīgi uzzinātu kultūras aktivitāšu programmu 2021.gadam.

 

 

Attēlā: sanitārais mezgls Oleru muižas Kungu mājā.

Projekts „Oleru muižas sabiedriskās dzīves pieejamības un izmantošanas veicināšana”

Projekts „Oleru muižas sabiedriskās dzīves pieejamības un izmantošanas veicināšana”

Biedrība “Oleru muiža” no 2016.gada novembra līdz 2018.gada oktobrim realizējusi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu „Oleru muižas sabiedriskās dzīves pieejamības un izmantošanas veicināšana” (Nr.16-09-AL29-A019.2201-000009). Projekts  realizēts LEADER pieejas "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.

Projekta mērķis - Veicināt Oleru muižas publisku pieejamību un izmantošanu sabiedriskajā dzīvē un kultūrvēsturiskā mantojuma ilgtspējīgu attīstību, lai radītu pievilcīgu un harmonisku vidi lauku teritorijā.

Projekta ietvaros tiks veikta Oleru muižas kungu ēkas ieejas mezglu rekonstrukcija un zāles restaurācija.

 

Visi interesenti laipni aicināti iepazīties ar paveikto restaurācijas darbu biedrības "Oleru muiža" realizēto kultūras pasākumu ietvaros vai piesakot apmeklējumu.

 

Projekts

Projekts "Dārza Pērles"

Ar 2018.gada 1.maiju tika uzsākts jauns Igaunijas - Latvijas pārrobežu projekts "Dārza Pērles". 

 

Apvienojot vairāk kā 80 brīnišķīgus dārzus un parkus gan Latvijā, gan arī Igaunijā, tiek izveidots jauns tūrisma produkts – „Dārza Pērles”. Projekta „Dārza Pērles” iecere ir izveidot kopīgu dārza tūrisma maršrutu, sniedzot nepieciešamos pakalpojumus. Veiksmīgai „Dārza Pērļu” realizācijai un maršruta identitātes izveidošanai, dārzos un parkos tiek veiktas neliela mēroga investīcijas, maršruta popularizēšanas pasākumi,  kā arī „Dārza Pērļu” vadītājiem tiek rīkotas apmācības.

 

Tiekamies dārzos!!!  https://www.gardenpearls.eu.

 

19.gs. dekoratīvā krāsojuma restaurācija

19.gs. dekoratīvā krāsojuma restaurācija

2020.gada nogalē Oleru muižas dienvidu telpā Nr.6. ir veikta 1830.gada dekoratīvās joslas konservācija, restaurācija un rekonstrukcija.

 

Attēlā : Oleru muižas dienvidu telpas 1830.gada dekoratīvā krāsojuma joslas fragments

“Biedrības “Oleru muiža” pieaugušo izglītības speciālistu mobilitātes”

“Biedrības “Oleru muiža” pieaugušo izglītības speciālistu mobilitātes”

No 2019.gada 1.jūnija līdz 2020.gada 31.maijam biedrība "Oleru muiža" realizējusi ES Erasmus+ (KA1) pieaugušo izglītības sektora projektu "Biedrības "Oleru muiža" pieaugušo izglītības speciālistu mobilitātes"  (Nr.2019-1-LV01-KA104-060255).