PROJEKTS · · · TRADICIONĀLĀS VĒRTĪBAS UN JAUNAS PRASMES SABIEDRĪBAS ILGTSPĒJĪGAI ATTĪSTĪBAI·

PROJEKTS · · · TRADICIONĀLĀS VĒRTĪBAS UN JAUNAS PRASMES SABIEDRĪBAS ILGTSPĒJĪGAI ATTĪSTĪBAI·

Biedrība „Oleru muiža” sadarbībā ar Rūjienas novada pašvaldības Multifunkcionālo jaunatnes iniciatīvu centru, biedrību „Mazsalacas attīstības projekti”, biedrību „Rūjienas novada ģimenes atbalsta centrs „Vārpiņa””, Camphill ciematu „Rožkalni” un Norvēģijas Camphill ciematu organizāciju realizējusi Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas finansiāli atbalstītu projektu «Tradicionālās vērtības un jaunas prasmes – sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai». (Nr.2012.EEZ/PP/1/MEC/173)

 

«Tradicionālās vērtības un jaunas prasmes – sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai» (Nr.2012.EEZ/PP/1/MEC/173)

Projekts

Projekts "Dārza Pērles"

Ar 2018.gada 1.maiju tiek uzsākts jauns Igaunijas - Latvijas pārrobežu projekts "Dārza Pērles". 

 

Apvienojot vairāk kā 50 brīnišķīgus dārzus un parkus gan Latvijā, gan arī Igaunijā, tiks izveidots jauns tūrisma produkts – „Dārza Pērles”. Projekta „Dārza Pērles” iecere ir izveidot kopīgu dārza tūrisma maršrutu, sniedzot nepieciešamos pakalpojumus. Veiksmīgai „Dārza Pērļu” realizācijai un maršruta identitātes izveidošanai, dārzos un parkos tiks veiktas neliela mēroga investīcijas, maršruta popularizēšanas pasākumi,  kā arī „Dārza Pērļu” vadītājiem tiks rīkotas apmācības.

 

Projekts „Oleru muižas sabiedriskās dzīves pieejamības un izmantošanas veicināšana”

Projekts „Oleru muižas sabiedriskās dzīves pieejamības un izmantošanas veicināšana”

Biedrība “Oleru muiža” no 2016.gada novembra līdz 2018.gada oktobrim realizējusi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu „Oleru muižas sabiedriskās dzīves pieejamības un izmantošanas veicināšana” (Nr.16-09-AL29-A019.2201-000009). Projekts  realizēts LEADER pieejas "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.

Projekta mērķis - Veicināt Oleru muižas publisku pieejamību un izmantošanu sabiedriskajā dzīvē un kultūrvēsturiskā mantojuma ilgtspējīgu attīstību, lai radītu pievilcīgu un harmonisku vidi lauku teritorijā.

Projekta ietvaros tiks veikta Oleru muižas kungu ēkas ieejas mezglu rekonstrukcija un zāles restaurācija.

 

Visi interesenti laipni aicināti iepazīties ar paveikto restaurācijas darbu biedrības "Oleru muiža" realizēto kultūras pasākumu ietvaros vai piesakot apmeklējumu.

 

PROJEKTS · · · Oleru muižas kungu mājas durvju restaurācija

PROJEKTS · · · Oleru muižas kungu mājas durvju restaurācija

Projekta mērķis ir izmantojot tradicionālās būvniecības metodes veikt Oleru muižas kungu ēkas divu divviru anfilādes durvju ar dekoratīvu masīvkoka portālu restaurāciju, lai sekmētu ēkas pakāpenisku iekštelpu restaurāciju un drīzāku plašāku publisku pieejamību un veicinātu sabiedrības izpratni par kultūras mantojuma saglabāšanas nozīmi. 

Vēsturiskās durvis ir apmierinošā stāvoklī - saglabājušās oriģinālās koka rāmja konstrukcijas (nepieciešama protezēšana) un daļa pildiņi. Frēzētās profillīstes ir ar mehāniskiem bojājumiem, bojājumiem no ugunsgrēka un daļēji zudušas. Daļēji saglabājies koka dekoratīvais portāls.

Restaurējot Oleru muižas durvis tiks popularizētas tradicionālās būvniecības metodes un materiāli, piemēram, koka detaļu protezēšana ar atbilstoša vecuma kokmateriālu, apdare ar lineļļas krāsu, u.c. 

 

VKKF projekts - Oleru muižas kungu mājas durvju restaurācija