“Dārza stāsti” Oleru muižā

 

Cetutdien, 2021.gada 16.septembrī plkst.10.00,  Oleru muižā

 

Stāsti par vēsturiskiem dārziem un šodienas risinājumiem; varēs uzzināt vēsturisko dārzu tapšanas principus un to pielietojumu mūsdienās, iepazīties ar virtuves dārzu kultūru, gūt ierosinājumu mūsdienu dārzu tapšanai pilsētvidē, sabiedrības iesaistei kopējas telpas un gaisotnes veidošanā.

 

 

10.00 - Vēsturisko dārzu restaurācija, atjaunošana un rekonstrukcija.
Juris Zviedrāns, vēsturisko ēku eksperts, celtniecības arheologs, Tāšu muižas apsaimniekotājs.

11.00 - Virtuves dārzu arhitektūra, novietojums muižu centros, būves un augi.
Juris Zviedrāns, vēsturisko ēku eksperts, celtniecības arheologs, Tāšu muižas apsaimniekotājs.

12.00 - ainavu darbnīcas ALPS ainavu arhitektes Ilzes Rukšānes stāstījums - Sporta pils dārzu iecere, iedvesma, sabiedrības iesaiste un realizācija.

13.00 - Kafija un Tēja

13.30 - Oleru muižas dārza apskate, lauka studijas, diskusijas.

 

Dalība bez maksas.

Lūdzam obligāti pieteikt savu apmeklējumu līdz 14.septembrim, e-pasts olerumuiza@gmail.com . Pieteikumā norādīt katram dalībniekam - Vārds Uzvārds/ kontakttālrunis / ir derīgs Covid-19 sertifikāts.

 

APMEKLĒTĀJU IEVĒRĪBAI:

Pasākumu var apmeklēt personas, kas ir vakcinētas pret Covid-19 vai to pārslimojušas uzrādot atbilstošu digitālo sertifikātu ar QR kodu. Neaizmirstiet uz pasākumu paņemt līdzi personu apliecinošu dokumentu, lai būtu iespējams pārbaudīt sertifikāta atbilstību!

 

Uz tikšanos!

 

Pasākumu rīko biedrība “Oleru muiža” projekta "Dārza stāsti Oleru muižā" ietvaros, to atbalsta Vidzemes Plānošanas reģions, Valsts kultūrkapitāla fonds un Latvijas valsts meži, Valmieras novads,  Eiropas kultūras fonds un Valmieras integrētā bibliotēka.

 

 

FOTO: Oleru muižas dārzs / Valdis Ošiņš

Haralds Sīmanis ar programmu "Pa apli"

PIETEIKŠANĀS UZ PASĀKUMU IR BEIGUSIES

 

Oleru muižā piektdien, 2021.gada 10.septembrī plkst.19.00.

 

Haralds Sīmanis ar programmu "Pa apli"

 

Piedalās: 

Haralds Sīmanis

Ilze Grunte

Andris Grunte

Ieva Akurātere

Zane Šmite

 

Ieeja par ziedojumiem. Vietu skaits ierobežots !

Lūdzam, obligāti informēt mūs, ja esat pieteicis rezervāciju un nevarat apmeklēt pasākumu e-pasts olerumuiza@gmail.com .

 

APMEKLĒTĀJU IEVĒRĪBAI:

Pasākumu var apmeklēt personas, kas ir vakcinētas pret Covid-19 vai to pārslimojušas uzrādot atbilstošu digitālo sertifikātu ar QR kodu. Neaizmirstiet uz pasākumu paņemt līdzi personu apliecinošu dokumentu, lai būtu iespējams pārbaudīt sertifikāta atbilstību!

Lūdzam ierasties laicīgi, lai tos var operatīvi pārbaudīt.

 

Pasākumu atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds, Kultūras menedžmenta centrs „Lauska” un biedrība "Oleru muiža".

 

Uz tikšanos!

 

Oleru muižas komanda.

 

 

Attēlā: Haralds Sīmanis, Ilze Grunte un Andris Grunte

Oleru muižā iekļauta Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā

Pēc Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes Kultūras pieminekļu uzskaites komisijas izvērtējuma un Kultūras ministrijas apstiprinājuma, Oleru muižas apbūve no 2021.gada 18.jūnija ir iekļauta Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā kā reģiona nozīmes arhitektūras piemineklis ar valsts aizsardzības Nr.9307.

 “Niansētais klasicisma miers Oleru muižas kompleksā. Ēku grupa, ainavu dārza skati un lauku dzīves ritms – ir tas, kas veido, tieši šai vietai raksturīgo, kopējo kultūrvēsturisko patinu. Klātesošie restaurācijas un atjaunošanas darbi ir daļa no izzinošā kūltūrtūrisma piedāvājuma,” tā Oleru muižu kā reģionālas nozīmes pieminekli raksturo Oleru muižas biedrības koordinatore Ieva Zemīte.

Oleru muižas apbūve ar parku un tā stādījumiem veido ainaviski izteiksmīgu un vizuāli labi uztveramu kultūrvēsturisko vidi Vidzemes novadā. Muižas apbūvi veido trīs ēkas – kungu māja, pārvaldnieka māja un klēts, celtas 18.gs. 80.–90.gados, agrīnā klasicisma stilā. Ēkas saglabājušās bez būtiskiem pārveidojumiem, tā apbūves centrālās daļas plānojums ir klasisks, izvietots ap kvadrātveida pagalmu, kura centrā atrodas apaļā formā veidots zālājs. Simetriski abās pusēs, pretī iebraucamajam ceļam, galvenā ēka – kungu māja, abās pagalma pusēs, klēts un pārvaldnieka māja (ērberģis), aiz kungu mājas izveidots dārzs un parks.

Nacionālās kultūras mantojuma pārvalde ir noteikusi Oleru muižas apbūvei vairākas saglabājamās vērtības: muižas apbūves vēsturiskā struktūra, muižas apbūvi veidojošo ēku apjomu telpiskais risinājums un fasāžu arhitektoniski dekoratīvais risinājums, ēku vēsturiskās būvkonstrukcijas un pamatplānojums, raksturīgo tradicionālo materiālu lietojums, būvformas un paņēmieni, interjeru dekoratīvā apdare, sienu gleznojumi, apzaļumojuma sistēma, parka plānojums, stādījumi.

Saskaņā ar likuma “Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 1.pantu kultūras pieminekļi ir kultūrvēsturiskā mantojuma daļa – kultūrvēsturiskas ainavas un atsevišķas teritorijas, kā arī atsevišķi kapi, ēku grupas un atsevišķas ēkas, mākslas darbi, iekārtas un priekšmeti, kuriem ir vēsturiska, zinātniska, mākslinieciska vai citāda kultūras vērtība un kuru saglabāšana nākamajām paaudzēm atbilst Latvijas valsts un tautas, kā arī starptautiskajām interesēm. Šī paša likuma 14.panta piektā daļa nosaka, ka Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā kā reģiona nozīmes pieminekli var iekļaut objektus ar noteiktam Latvijas reģionam raksturīgu īpašu zinātnisku, kultūrvēsturisku vai izglītojošu nozīmi.

 

Foto: Ainars Gaidis , Oleru muiža

Laikmetīgā kamerdžeza koncerts “Latviešu dzejas melodijas"

Oleru muižā sestdien, 2021.gada 14.augustā plkst.18.00.

 

Laikmetīgā kamerdžeza koncerts “Latviešu dzejas melodijas"

 

Jaunās paaudzes latviešu džeza mūziķi – kontrabasists Jānis Rubiks un vokāliste Beāte Zviedre – radījuši jaunu laikmetīgā kamerdžeza programmu, kurā skaņdarbu vārdiem izmantoti dažādu laika gājumu latviešu dzejnieku dzeja un proza, kā arī pašu mūziķu iespaidi par šo dzeju un tematiku skaņdarbu lirikā. Literātu un dzejnieku – Ivetas Šimkus, Ilmāra Šlāpina, Imanta Ziedoņa, Aspazijas, Raiņa, Madaras Gruntmanes – darbi iezīmē vienotu mīlestības, esības, cilvēcības un kopā būšanas līniju. 

Projektā piedalās Artjoms Sarvi (klavieres), Jānis Bērziņš (ģitāra), Rūdolfs Dankfelds (bungas). 

 

Ieeja par ziedojumiem. Vietu skaits ierobežots !

Lūdzam obligāti pieteikt savu apmeklējumu līdz 12.augustam, e-pasts olerumuiza@gmail.com . Pieteikumā norādīt katram dalībniekam - Vārds Uzvārds/ kontakttālrunis / ir derīgs Covid-19 sertifikāts.

 

APMEKLĒTĀJU IEVĒRĪBAI:

Pasākums veidots atbilstoši valdības izstrādātajam "vidēji drošajam" pasākumu rīkošanas līmenim - vakcinētiem, pārslimojušiem un testētiem ar negatīvu rezultātu apmeklētājiem. Bērni līdz 12 gadiem var apmeklēt pasākumu bez testa. Līdzi jāņem PERSONU APLIECINOŠS DOKUMENTS (bērniem dzimšanas apliecība vai pase) un jāuzrāda derīgs Covid-19 sertifikāts vai negatīvs tests.

Lūdzam ierasties laicīgi, lai tos var operatīvi pārbaudīt.

 

Pasākumu atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds, Valmieras novada pašvaldība, Latvijas Koncertdirekcija un biedrība "Oleru muiža".

 

Pirms koncerta ierēķiniet laiku arī Muižas dārza apskatei !

 

Uz tikšanos!

 

Oleru muižas komanda.

 

 

Attēlā: Beāte Zviedre un Jānis Rubiks

RIX klavieru kvarteta koncerts Oleru muižā

RIX klavieru kvarteta vasaras koncerts Oleru muižā

piektdien, 2021.gada 30.jūlijā plkst.19.00.

 

Sandis Šteinbergs (vijole)

Ilze Kļava (alts)

Inga Ozola (čells)

Jānis Maļeckis (klavieres)

 

Ieeja par ziedojumiem. Vietu skaits ierobežots !

Lūdzam obligāti pieteikt savu apmeklējumu līdz 27.jūlijam, e-pasts olerumuiza@gmail.com . Pieteikumā norādīt katram dalībniekam - Vārds Uzvārds/ kontakttālrunis / ir derīgs Covid-19 sertifikāts.

 

APMEKLĒTĀJU IEVĒRĪBAI:

Pasākums veidots atbilstoši valdības izstrādātajam "vidēji drošajam" pasākumu rīkošanas līmenim - vakcinētiem, pārslimojušiem un testētiem ar negatīvu rezultātu apmeklētājiem. Bērni līdz 12 gadiem var apmeklēt pasākumu bez testa. Līdzi jāņem PERSONU APLIECINOŠS DOKUMENTS (bērniem dzimšanas apliecība vai pase) un jāuzrāda derīgs Covid-19 sertifikāts vai negatīvs tests.

Lūdzam ierasties laicīgi, lai tos var operatīvi pārbaudīt.

 

 

Pasākumu atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds, Valmieras novada pašvaldība un biedrība "Oleru muiža".

 

Pirms koncerta ierēķiniet laiku arī Muižas dārza apskatei !

 

Uz tikšanos!

 

RIX klavieru kvartets Oleru muižā

Oleru muižā sieviešu vokālais trio Les Itinérantes

Piektdien, 2021.gada 23.jūlijā, plkst. 19:00 Oleru muižā.

 

Les Itinérantes – no vienas pasaules citā

Ceļojums mūzikā a capella

Manona KUZĒNA, Polīne LANGLUĀ DESVARTE un Elodī PONA

 

Sieviešu vokālais a capella trio Les Itinérantes piedāvā muzikālu ceļojumu cauri gadsimtiem četrpadsmit pasaules valodās. No viduslaikiem līdz pat korsikāņu polifonijai, trio aizrautīgi pēta bezgalīgās iespējas, ko sniedz cilvēka balss, un veidu, kā visdažādākās valodas skan mūzikā un mūsos.

 

Ieeja par ziedojumiem. Vietu skaits ierobežots !

Lūdzam obligāti pieteikt savu apmeklējumu līdz 20.jūlijam, e-pasts olerumuiza@gmail.com . Pieteikumā norādīt katram dalībniekam - Vārds Uzvārds/ kontakttālrunis / ir derīgs Covid-19 sertifikāts .

 

APMEKLĒTĀJU IEVĒRĪBAI:

Pasākums veidots atbilstoši valdības izstrādātajam "vidēji drošajam" pasākumu rīkošanas līmenim - vakcinētiem, pārslimojušiem un testētiem ar negatīvu rezultātu apmeklētājiem. Bērni līdz 12 gadiem var apmeklēt pasākumu bez testa. Līdzi jāņem PERSONU APLIECINOŠS DOKUMENTS (bērniem dzimšanas apliecība vai pase) un jāuzrāda derīgs Covid-19 sertifikāts vai negatīvs tests.

Lūdzam ierasties laicīgi, lai sertifikātus var operatīvi pārbaudīt.

 

Pasākumu atbalsta Francijas institūts Latvijā, biedrība VIA ARS, Rūjienas novada pašvaldība un biedrība "Oleru muiža".

 

Pirms koncerta ierēķiniet laiku arī Muižas dārza apskatei !

 

Attēlā: trio Les Itinérantes

"Atvērtās dienas laukos 2021"

Oleru muiža "Atvērtās dienas laukos 2021" ietvaros piedāvā izglītojošas ekskursijas gida pavadībā 19. gs. ainavu dārzā 10.-13.jūnijā plkst.12:00. Ekskursijas ilgums 1 stunda.

 

- Gaidīsim apmeklētājus katru dienu plkst.12.00. Ieejas maksa - 5 Eur.

 

- Pēc pastaigas muižas terasē varēs nobaudīt kafiju un kūku - 5 Eur.

 

Lūdzam pieteikt savu apmeklējumu, sūtot e-pastu uz olerumuiza@gmail.com.

 

Iepriekšēja pieteikšanās obligāta!

 

 

 

 

 

 

Eiropas kultūras mantojuma dienas 2020 Oleru muižā

" BŪVKULTŪRA – KULTŪRAS MANTOJUMA UN BŪVNIECĪBAS TRAUSLAIS DIALOGS

 

No 25. līdz 27.septembrim Latvijā tradicionāli norisināsies Eiropas Kultūras mantojuma dienas, kuru tēma šogad ir īpaši konceptuāla – būvkultūra. Objektus nevienos kāda tipoloģiska vai funkcionāla pazīme, bet gan to tapšanas, uzturēšanas un pilnvērtīgas dzīves īpašs novērtējums. Tie ir labie paraugi, kuru iepazīšana palīdzēs veidot un trenēt katra sabiedrības locekļa izpratni par to, ko gribam redzēt sev apkārt. Būvkultūras paraugi sniegs iedvesmu, kā saglabāt un būvēt, bet sabiedrisko mediju portālā LSM.lv tiks publicēts katra objekta aizraujošais dzīvesstāsts – vairāk nekā 30 objektus komentēs Latvijas spilgtākie arhitektūras un kultūras mantojuma speciālisti.

Trauslā substance

“Būvniecība nav tikai būvizstrādājumu lietošana, konstruktīvie risinājumi un drošība, bet būtiskākais – vietas starpdisciplināra izpratne un risinājuma radoša ideja, kas orientēta uz cilvēka dzīves kvalitāti”, uzsver Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes (NKMP) vadītājs, arhitekts Juris Dambis. Viņš atzīst, ka kultūras mantojums saskarsmē ar mūsdienu būvniecību ir trausls." (mantojums.lv/)

 

26. un 27. septembrī plkst.14:00 Eiropas kultūras mantojuma dienu ietvaros Oleru muiža piedāvā izglītojošas pastaigas nama saimnieku pavadībā, iepazīstot muižas kungu mājas stāstu.

Lūdzam pieteikt savu apmeklējumu, sūtot e-pastu uz olerumuiza@gmail.com.

 

Iepriekšēja pieteikšanās obligāta!

 

Ieeja brīva.

Pasākumu atbalsta Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde.

 

Uz tikšanos Oleru muižā!

 

Aicinam pieteikties “Krāsošana ar kaļķa krāsu” meistarklasei Oleru muižā

Biedrība “Oleru muiža” aicina pieteikties meistarklasei “Krāsošana ar kaļķa krāsu”, kas notiks 19. un 20.septembrī Oleru muižā. Meistarklases ietvaros varēs vērot paraugdemonstrējumus, praktiski darboties, saņemt atbildes uz dažādiem jautājumiem un apgūt jaunas iemaņas.

 

Meistarklases mērķis ir sniegt vēsturisko ēku apsaimniekotājiem un citiem interesentiem zināšanas par mūra fasāžu atjaunošanu izmantojot kaļķa krāsu un kaļķa krāsas galvenajiem pielietošanas paņēmieniem.

Dalība meistarklasē ir bez maksas.

 

PIETEIKŠANĀS MEISTARKLASEI LĪDZ 17.09.2019. pa e-pastu: olerumuiza@gmail.com (dalībnieka vārds, uzvārds, kontakttālrunis). PAPILDUS INFORMĀCIJA : 29251565 Kārlis. Dalībniekiem nepieciešamības gadījumā tiks nodrošināta uzturēšanās Oleru muižā.

Meistarklasi vadīs restaurators Jānis Tolpežņikovs, parādot tehnikas vislabākā rezultāta sasniegšanai.

 

Meistarklases tiek organizētas un notiek ar Vidzemes Plānošanas reģiona, Valsts kultūrkapitāla fonda un Latvijas valsts mežu programmas un Nordplus Adult programmas finansiālu atbalstu.

Atvērtās dienas laukos 2020 - Iepazīšanās ar Oleru muižas 19. gs. ainavu dārzu

Oleru muiža "Atvērtās dienas laukos 2020" ietvaros piedāvā izglītojošas ekskursijas gida pavadībā 19. gs. ainavu dārzā 22.-23. augustā plkst.12:00.
Ekskursijas ilgums 1,5 stundas.

Lūdzam pieteikt savu apmeklējumu, sūtot e-pastu uz olerumuiza@gmail.com.
Apskate bez gida iespējama 22.-23. augustā no 10:00 - 18:00.

 

Iepriekšēja pieteikšanās obligāta!

 

 

Fotogrāfijas autors: Ojārs Apinis

Ziemeļvidzemes Biosfēras rezervāta ceļotāju diena

 

Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālā administrācija sadarbībā ar Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta reģiona pašvaldībām aicina uz

 

Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta Ceļotāju dienu 2019.gada 24.augustā !

 

Rūjienas novads

 

10.00-16.00 Pārgājiens  “Iepazīsti Rūjienas novada apkārtni!”

Pārgājiena laikā iepazīsim Rūjienas novadu. Apmeklēsim daiļdārzu "Cīruļi", Endzeles muižu un parku, kā arī  paviesosimies Oleru muižā un tās dārzā.
Pārgājiena noslēgumā svaigi Liepkalnu pīrādziņi un tēja. Ģērbties atbilstoši laika apstākļiem.

Sākuma vieta: pie Rūjienas TIC, Rūjiena, Upes iela 7
Maršruts: ar kājām līdz Endzeles muižai (~ 7 km), pēc tam ar organizēto autobusu līdz Oleru muižai
Grūtības pakāpe: viegla-vidēja (Piemērots bērniem kopā ar vecākiem).
Pieteikšanās un papildu informācija: Lelde Vesere (tālr. 22002268; tic(at)rujiena.lv )
Organizē: Rūjienas novada Kultūras un tūrisma centrs, Rūjienas novada pašvaldība

 

www.daba.gov.lv/

Atvērtās dienas Dārza pērlēs

2019.gada 26.- 28.jūlijā Igaunijā un 2.- 4.augustā Latvijā dārzu entuziastus un ceļotājus viesmīlīgi uzņems vairāk nekā 30 parku un dārzu saimnieki, kas kopīgiem spēkiem veido jaunu tūrisma maršrutu “Dārza pērles”. Akcijas “Atvērtās dienas Dārza pērlēs” laikā katrā norises vietā paredzēti īpaši notikumi, piemēram, koncerti zem klajas debess, radošās darbnīcas lieliem un maziem, lekcijas par stādu aprūpi, ekskursijas un iespēja iegādāties stādus. 

Par jauno iniciatīvu stāsta topošā tūrisma maršruta veidotāja, projekta “Dārza pērles” koordinatore Latvijā Alise Plaude: “Lepojamies ar aktīvo parku un dārzu iesaisti projektā un akcijā, kas liecina par interesi un pieprasījumu attīstīt dārzu tūrismu Latvijā un Igaunijā. Akciju rīkojam ar mērķi iepazīstināt plašāku publiku ar dārzu un parku bagātību. Saimnieku izstrādātie piedāvājumi būs interesanti kā dārzniekiem, tā ģimenēm ar bērniem, pāriem, draugu grupām un kolektīviem, kas vēlas kvalitatīvi kopā pavadīt laiku brīvā dabā.” 

 

LATVIJĀ 

 

Latvijā īpašus pārsteigumus sagatavojuši Vidzemes parku un dārzu saimnieki Kārļamuižas ainavu parkā un ābeļdārzā, Kokmuižas parkā, Daugavas muzejā, saimniecībā “Jaunrūjas”, Lēdurgas dendroparkā, Ternejas parkā, Oleru muižas parkā, Latvijas Universitātes Botāniskajā dārzā un rododendru selekcijas un izmēģinājumu audzētavā, Nacionālajā botāniskajā dārzā, Turaidas muzejrezervāta Mežaparkā un Kalsnavas arborētumā. Viesi gaidīti arī Ojāra Kiršteina daiļdārzā, z/s “Cīruļi” un stādaudzētavā “Raunas stādi”. 

 

IGAUNIJĀ

 

Igaunijā viesi gaidīti Dienvidigaunijas, Muhu un Sāremā salu dārzos: Maie Aed (Maies dārzā), Portselaniaed (Porcelāna dārzā), Norga Talu iluaed (Nurgas saimniecības daiļdārzā), Kaevandi Talu (Kaevandi saimniecībā), Panga Talu (Pangas saimniecības rožu dārzā), Audru Kirik (Audru baznīcas arborētumā), Loosilma Talu aed (Loosilma saimniecības dārzā), Tamme Aiandustalu (Tammes dārzniecībā), Rapina Aianduskool (Repinas dārzniecības skolā), Mikko Talu-Südametega aed (Mikko saimniecības sirds dārzā), Risttee Talu taimeaed (Ristee saimniecības dārzeņu dārzā), Rannametsa Arboreetum (Rannametsas arborētumā), Seitsme Tuule Aed (Septiņu vēju dārzā), Karstna mois (Kerstnas muižā), Saare-Torvaugu Aiand (Sāres-Torvaugu dārzā), Sangaste Loss (Sangastes pilī), Lepiku – Mardi Talu Kollektsioonaed (Lepiku – Mardi saimniecības kolekcijas dārzs). 

Akcijas dalībnieku karte un piedāvājumi ŠEIT  

 

Atvērtās dienas rīko parku un dārzu saimnieki, kas piedalās Igaunijas - Latvijas pārrobežu programmas projekta “Dārza pērles” realizēšanā. Projekta mērķis ir veicināt dārzu tūrisma attīstību Latvijā un Igaunijā, kā arī popularizēt Latviju un Igauniju kā vienotu dārzu tūrisma galamērķi. Latvijā un Igaunijā varam lepoties ar brīnišķīgu parku un dārzu dažādību. Projektā iesaistījušies stādaudzētavu, daiļdārzu, kolekciju dārzu, vēsturisko muižu parku, saimniecību dārzu, arborētumu un dendroparku pārstāvji. Projekta vadošais partneris Latvijā ir Vidzemes Tūrisma asociācija. 

 

Informāciju sagatavoja:

Lelde Beņķe
Projekta “Dārza pērles” sabiedrisko attiecību speciāliste
Vidzemes Tūrisma asociācija
benkelelde@gmail.com

“Dārza stāsti” Oleru muižā

Piektdien, 2019.gada 19.jūlijā plkst.12.00,  Oleru muižā

 

Stāsti par vēsturiskiem dārziem un šodienas risinājumiem; mūsdienu dizaina, ainavas un savas identitātes meklējumiem; Ziemeļvidzemes dabas vērtībām: ķērpjiem un akmeņiem.

 

12.00 - Mg.oec. Ievas Zemīte  biedrības “Mūsdienu dārzu mazo arhitektūras formu izcelsme. Vēsturiskais konteksts.  Oleru rūnakmens stāsts”.

13.00 - Mg.geol. Dainis Ozols – “Vidzemes un Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta teritorijā sastopamie minerāli un ieži”, lektora stāstījums un praktiska akmeņu apskate Oleru muižas dārzā.

14.00 - Mg. boil. Rolands Moisejevs – “Ķērpju daudzveidība Latvijas dabā”, lektora stāstījums un praktiska iepazīšanās ar ķērpjiem Oleru muižas dārzā.

15.00 - Ainavu arhitekts Aigars Lauzis - “Mūsdienu dizaina, ainavas un savas identitātes meklējumi - no Londonas uz Zeltiņiem caur Tokiju.”

 

- Pasākuma nobeigumā Kārļa Zemīša Oleru Rūnakmens pārskats, akmens apstrādes procesa prezentācija, praktiskā pieredzes pārņemšana.

 

Dalība seminārā – brīva, ar obligātu iepriekšēju pieteikšanos līdz 18.jūlijam e-pastā olerumuiza@gmail.com .

 

Daļa lekciju norises plānota Oleru muižas dārzā, lūdzam izvēlēties laikapstākļiem atbilstošu apģērbu.  

 

Pasākuma ilgums ~ 4 stundas.

 

Pasākums notiek projekta "Dārza stāsti Oleru muižā" ietvaros, un to atbalsta Vidzemes Plānošanas reģions, Valsts kultūrkapitāla fonds un Latvijas valsts meži, un Rūjienas novada pašvaldība.

 

 

      

 

Radošu Jauno 2019.gadu !

 

Radošu Jauno 2019.gadu !

Seminārs “Virtuves jeb sakņu dārzi Latvijas muižās”

12.12.2018 11:00

 

Semināru “Virtuves jeb sakņu dārzi Latvijas muižās” organizē biedrība "Latvijas Piļu un muižu asociācija" sadarbībā ar Rundāles novada pašvaldību un Svitenes pili, finansiāli atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds. 

 

Pieteikšanās semināram ir ir BEIGUSIES!

 

Seminara programma.

Pop-up restorāns Oleru muižā 17.novembrī

Saulains sveiciens skaistajā Latvijas rudenī! Šķiet, visi šī gada brīnišķīgie notikumi un Latvijas gadalaiki šogad tik skaisti par godu Latvijas simtgadei un arī "Draugu Virtuve" kopā ar Oleru muižas saimniekiem atkal piedalīsies Restorānu Dienā, kuras datums nu ir zināms - jau pēc mēneša 17.novembrī! Sīkāka informācija - cikos jūs gaidīsim Oleru muižā, kā notiks galdiņu rezervēšana un kādus pārsteigumus būsim jums sagatavojuši, būs pavisam drīz. Tagad rezervējiet sev brīvu šo sestdienu, lai 17.novembrī satiktos Oleru muižā!

 

Restorānu  diena ir starptautisks pasākums, kad jebkurš visā pasaulē var atvērt savu vienas dienas restorānu vai bāru.

 

Ļoti gaidīsim ciemos! Uz tikšanos Oleru Muižā!

Oleru muižas koka lievenis

2018.gada rudenī biedrība "Oleru muiža" noslēgusi divu gadu LEADER projekta realizāciju. Projekta ietvaros veikta Oleru muižas kungu ēkas ieejas mezglu rekonstrukcija, zāles restaurācija un attēlā redzamā koka lieveņa būvniecība.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rūjienas Vidusskolas skolotāji Oleru muižā

27.augustā Rūjienas vidusskolas pedagogu kolektīvs viesojās Oleru muižā, vēsturiskā vidē izvěrtějot savus iepriekšējā gada sniegumus un plānojot jauno 2018./19. mācību gadu. Tā bija saulaina iespēja skolotājiem vairāk iepazīt vietas vēsturi un darbošanās tradīcijas restaurācijas, kultūras aktivitāšu un vides veidošanas jomā.

 

Jānovēl mums visiem ražens jaunais mācību gads !

 

Attēlā Rūjienas vidusskolas skolotāji Oleru muižas medaljonu telpā. 27.08.2018.

Kokkopju palīdzība Oleru muižas dižozolam

Paldies Oleru muižas pastāvīgajiem kultūras pasākumu atbalstītājiem! Ar Jūsu ziedojumu atbalstu ir pagarināts Oleru muižas lielā ozola mūžs.

 

Oleru dižozols gadu desmitu laikā ir vairrākkārt uzņēmis zibens spērienus, kā rezultātā koka kaltušās galotnes krītot radīja draudus apkārtējai videi. Kokkopji noņēma lielos kaltušos zarus un samazināja vainaga apjomu, tā rezultātā pagarinot arī koka mūžu.

 

Lai iegūtu dižozola vārdu, parastajam ozolam (Quercus robur) 1,3 metru augstumā apkārtmēram jābūt 4 metri vai koka augstumam 32 metri. Oleru muižas ozola apkārtmērs ir 4,8 metri.

 

Tā ir viena no Est-Lat projekta "Dārza Pērles" aktivitātēm.

 

 

Attēlā Tree group kokkopis Oleru muižas lielajā ozolā 16.08.2018.

“Dārza stāsti” Oleru muižā

2018.gada 28.jūnijā plkst.13.00. Oleru muižā.

 

Biedrības “Oleru muiža” vadītāja Ievas Zemīte – “Ko mums stāsta augi dārzā”.

 

Mākslas zinātniece Baiba Magdalēna Eglīte - dārzu attīstība, simboliskā nozīme un glezniecība.

 

Francijas institute Latvijā vadītājs Žils Bonviāls ( tiks tulkots latviešu valodā ) - “Sarunas par dārzu”

Franču stila dārzi ir slaveni kopš 17.gs., tomēr šī aizraušanās ar dabu kopš tā laika nav gājusi mazumā. Dārznieki vēl arvien mūsdienās turpina veidot dārzus, tikai jau sadarbībā ar māksliniekiem un dārzu arhitektiem. Varētu pat apgalvot, ka pēdējo trīsdesmit gadu laikā šī saikne starp Mākslu un Dabu ir uzplaukusi pārsteidzošā veidā.

Pirms kļūšanas par Francijas institūta Latvijā direktoru, Žils Bonviāls bija viena no Eiropas skaistāko dārzu kompleksa vadītājiem. Ar bagātīgi ilustrēto stāstījumu viņš dalīsies savā pieredzē par franču dārziem.

 

Lūdzam pieteikt savu dalību pasākumā e-pastā olerumuiza@gmail.com līdz 26.jūnijam.

 

Pasākuma ilgums ~ 3 stundas.

 

Ieeja par ziedojumiem Oleru muižas dārza uzturēšanai.

 

Pasākumu atbalsta Francijas institūts Latvijā, biedrība „Oleru muiža” un Rūjienas novada pašvaldība.

Atvērtā restaurācijas darbnīca interesentiem Oleru muižā

 

Oleru muižā, Rūjienas novadā 2018.gada 27.jūnijā plkst.14.00.-16.00.

 

Oleru muižas arhitektūras un interjeru gleznojumi ir ievērojams Latvijas klasicisma mākslas paraugs. Pēc divreizējas ēkas degšanas, oriģinālie sienu gleznojumi saglabājušies fragmentāri.

2018.gadā ar Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes atbalstu tiks turpināta Oleru muižas kungu ēkas sienu gleznojumu konservācija.

 

Restaurācijas darbus veic Natālija Jātniece un Irbe Grīnberga.

 

Lūdzam pieteikt savu dalību pasākumā līdz 2018. gada 26.jūnijam, rakstot uz e-pasta adresi olerumuiza@gmail.com .

Kontaktinformācija : Ieva Zemīte 29224494

 

Tartu Mākslas koledžas pārstāvji Oleru muižā

 

Pavasara sākumā Tartu Mākslas koledžas Glezniecības un restaurācijas nodaļas pasniedzēji un studenti mācību brauciena ietvaros apmeklēja Oleru muižu.

 

 

 

 

 

 

 

Attēlā Tartu Mākslas koledžas mācību brauciena dalībnieki Oleru muižā 2018.gada 10.maijā

Latvijas Jaunā teātra institūta rezidence Oleru muižā

Ar rezidenci Oleru muižā sākas latviešu un igauņu mākslinieku sadarbības projekts - veltījums abu valstu simtgadei.

 

LATEST ir Latvijas Jaunā teātra institūta un Kanuti Gildi Saal iniciatīva abu valstu simtgadē veidot teātra programmu Rīgā un Tallinā, kas iepazīstinās ar procesiem kaimiņvalsts laikmetīgajā skatuves mākslā. Šis projekts turpina igauņu teātra festivālu Rīgā “Igauņu balzams” un latviešu teātra festivālu Tallinā “Läti kama”, kas notika pirms pāris gadiem un kuru centrā bija jaunie teātra mākslinieki un svaigākie iestudējumi.

Arī 2018. gadā abu valstu neatkarības dienas mēnesī tiks organizēta igauņu laikmetīgā teātra programma Rīgā un mūsu atbildes festivāls Tallinā, taču šoreiz abu pasākumu centrā būs jaundarbs "PIRMIE, KAS AIZIET", ko īpaši festivālam veidos astoņu latviešu un igauņu mākslinieku kolektīvs - režisors Valters Sīlis, scenogrāfes Austra Hauks un Epa Kubu, dramaturgs, režisors un aktieris Kārlis Krūmiņš, komponists Toms Auniņš, māksliniece un kinorežisore Kristina Normana, horeogrāfes Joanna Kalma un Karolīna Poska. Mākslinieki, kuru interešu lokā ir ne tikai abu valstu vēsture, bet arī tagadne, nākotne un sadarbības potenciāls, šonedēļ strādā 10 dienu ilgā rezidencē Oleru muižā netālu no Latvijas – Igaunijas robežas, lai radītu jaundarba ideju, struktūru un estētiku. Darba pirmizrāde Rīgā – 2018. gada februārī, bet Tallinā – 2018. gada novembrī.

LATEST ir Latvijas un Igaunijas simtgades kultūras programmu pasākums.
Producenti: Latvijas Jaunā teātra institūts un Kanuti Gildi Saal.

II Vidzemes stāstnieku festivāls „Stāsti krēslā” 8.oktobrī Oleru muižā

No 2016.gada 7. oktobra līdz 9. oktobrim II Vidzemes stāstnieku festivāls „Stāsti krēslā” norisināsies Valmierā un tās apkaimē – Burtnieku novadā, Rūjienas novada Oleru muižā, Valmiermuižā. Šogad jau otro reizi līdzās stāstnieku festivāliem Kurzemē, Zemgalē un Latgalē notiks Vidzemes stāstnieku festivāls. Katram interesentam ir iespēja gan stāstīt, gan klausīties, tādējādi kļūstot par daļu no stāstīšanas tradīcijas. Šogad festivāls piedāvā iespēju iepazīt vienu no savdabīgākajām Vidzemes muzikālajām tradīcijām – ermoņiku „ieviņa” spēli un muzikantus ar viņu stāstiem. Tāpat festivālā būs sastopami stāstnieki no dažādiem Latvijas novadiem un būs iespēja dzirdēt savdabīgus stāstus, atšķirīgus dialektus un prasmīgus muzikantus. Šogad festivāla starptautiskos sadarbības partnerus pārstāvēs Šveices stāstniece Rosvita Menke (Roswitha Menke). Rosvitas Menkes ziņā vairākas meistarklases un priekšnesumi dažādās festivāla norisēs. Savukārt Valmieras un apkārtnes bērni un jaunieši aicināti piedalīties nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programmas „Pulkā eimu, pulkā teku” stāstnieku konkursa “Teci, teci, valodiņa” Valmieras pusfinālā.

 

8.oktobrī plkst.20.00 „Saviesīgi un omulīgi stāsti”

Mājinieki, viesi un citi labi ļaudis vilinās stāstus Oleru muižā

 

Vidzemes stāstnieku festivāla „Stāsti krēslā” programma un reģistrāsija

 

Vairāk informācijas par festivālu

Solveiga Boicova

Festivāla direktore

Tālrunis: +371 28395899

E-pasts: solveigakb@inbox.lv

Karksi Sv. Pētera baznīca

Tikai 40 km attālumā no Oleru muižas Igaunijas dienvidos Karksi-Nuijā atrodas slīpā Karksi Sv. Pētera baznīca, ko ieskauj ordeņa nocietinājuma drupas.

 

Mājaslapas uzturēšanu un atjaunošanu atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds

 

www.kkf.lv