Juris Urtāns "Oleru rūnakmens"

2019.gadā aprit 150.gadi  no 1869.gada. kopš notikuma , kas Tērbatā un Rīgā izraisīja dzīvas diskusijas un līdzcilvēku ieinteresētību . Igaunijas zinātniskās biedrības 1869.gada 8.oktobra sēdē pirmo reizi tiek pieminēts jaunatradums Oleru muižas jeb Ohlershof robežās – atklāts akmens ar rūnu rakstiem.