Biedrība · Oleru Muiža ·

Kaut arī formāli biedrība „Oleru muiža” dibināta 2005.gada janvārī, biedrībā iesaistīto cilvēku aktivitātes esošajā lauku vidē izglītības un kultūras jomā aktīvi norit jau kopš 1993.gada, kad tiek organizēts pirmais radošais plenērs nesen Mākslas akadēmiju beigušajiem jaunajiem māksliniekiem.

 

Biedrības mērķis ir Oleru muižas kultūrvēsturiskās vides atjaunošana, saglabāšana, uzturēšana un sabiedrisko aktivitāšu organizēšana.

 

Mums ir izveidojusies ilgstoša sadarbība ar pašvaldībām, nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un radošiem cilvēkiem gan Lavijā, gan ārpus tās.

 

Esam atvērti jauniem jēgpilniem projektiem un sadarbības piedāvājumiem.

 

Aktivitātes uz vietas koordinē Ieva Zemīte ( t.29224494 ).

Par ēku atjaunošanu atbildīgais Kārlis Zemītis ( t.29251565 ).

Mūsu atbalsta personas Rīgā – Jānis Maļeckis ( Latvijas Mūzikas akadēmija ), Daiga Līcīte ( A. Rūtentāla Kustību teātris ), Inese Jansone ( Latvijas Okupācijas muzejs ).